Home

Eu direktiv

Direktiv (Europeiska unionen) - Wikipedi

EU legislation takes the form of: Treaties establishing the European Union and governing the way it works EU regulations, directives and decisions - with a direct or indirect effect on EU member states The Data Protection Directive was a European Union directive adopted in 1995 which regulates the processing of personal data within the European Union. It is an important component of EU privacy and human rights law. The General Data Protection Regulation, adopted in April 2016, has superseded the Data Protection Directive and became enforceable starting on 25 May 2018 ATEX-direktiven är två olika EU-direktiv som behandlar utrustningar och arbetsmiljö i områden där det finns risk för explosiv atmosfär.. Direktiven är 2014/34/EU angående utrustningar för explosiv atmosfär och 1999/92/EG angående arbetssäkerhet i sådan miljö Sustainability reporting for a smart, sustainable and inclusive European Union. Policy Developments The Directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies is now in force, with member states required to have legislation in place as of December 2016

Directive (European Union) - Wikipedi

 1. COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 93 thereof, Having regard to the proposal from the Commission, Having regard to the Opinion of the European Parliament
 2. RoHS2 DIRECTIVE 2011/65/EU. What Manufacturers Need To Know And Do Updated 23 June 2014 RoHS2 Directive Officially in Effect July 2011 the Recast RoHS Directive was published in the Official Journal by the European Commission, Inwhich now makes it a legal document you need to comply with. Unless your products are specifically listed as one of th
 3. När det sedan blev the European Union övergick man till att kalla nya direktiv för EU-direktiv. Det finns t.o.m. direktiv som kallas EEC (från den gamla goda tiden då Sverige var med i EFTA och man talade om the European Economic Community (europeiska gemenskapen, på tyska EWG = Europäischer Wirtschaftsgemeinschaft)
 4. The European Union Fourth Anti-Money Laundering Directive is the most sweeping AML legislation in Europe in several years. On 25 June 2015, the EU Fourth Directive was enacted, which replaces the previous Third Directive. With a two-year window for implementation, all EU member states must be compliant with the new mandates by 26 June 2017
 5. Et direktiv er en blandt flere typer af retsakter, som Den Europæiske Union udsteder for at håndhæve sine beføjelser i henhold til EU- og EUF-traktaterne.. Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen

The EMC Directive 2014/30/EU applies to a vast range of equipment encompassing electrical and electronic appliances, systems and installations. The Directive applies to products liable to generate electromagnetic disturbance, or the performance of which is liable to be affected by such disturbance, and to fixed installations The 2012 Energy Efficiency Directive establishes a set of binding measures to help the EU reach its 20% energy efficiency target by 2020. Under the Directive, all EU countries are required to use energy more efficiently at all stages of the energy chain, from production to final consumption direktiv, EU-retsregel, der, som oftest inden en frist på to år, skal gennemføres ved national lovgivning i de enkelte EU-lande. Ifølge EU-Domstolens praksis skal eksisterende national lovgivning dog straks fortolkes i bedst mulig overensstemmelse med det vedtagne direktiv EU vedtog i 2003 et direktiv med krav om kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse af langt de fleste buschauffører i medlemslandene. Reglerne trådte i kraft i 2008, og hos AMU Fyn kan du tage alle de nødvendige kurser

This short video uses the example of the energy efficiency of buildings to demonstrate how to make INSPIRE work for you EUROPEAN UNION THE EUROPEAN PARLIAMENT THE COUNCIL Brussels, 17 March 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 10/14 TRANS 17 CODEC 112 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS Subject: DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and thei Translation for 'eu direktiv' in the free Danish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio

EUGDPR - Information Porta

 1. EU direktiv om energieffektivisering Direktivet skal sikre energieffektiviseringer såvel hos slutforbrugerne af energi (husholdnin-ger, virksomheder mv.) som i energiproduktion og distribution. Direktivet skal medvirke til, at EU som helhed når målet om energibesparelser i det primære energiforbrug på 20 pct.
 2. German: ·directive··a directive Definition from Wiktionary, the free dictionar
 3. ska kortsiktiga.
 4. Regeringens pressmeddelande om nya EU-direktiv från 2014 om offentlig upphandling och tillämpning i de olika medlemsstaterna med införlivande senast 2016 i nationella lagstiftningar
 5. DIRECTIVE 2014/94/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2014 on the deployment of alter native fuels infrastr ucture (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
 6. Här kan du öppna och läsa mer om EU-direktiv som påverkar oss i vår verksamhet. Länken öppnas som pdf. Direktiv 2011-65-EU-RoHs EMC-direktiv 2004-10
 7. Returdirektivet - Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country national

Data protection European Commissio

- The EU directive about falsified medicines On 9 February 2019 the FMD comes into force, a European directive aimed at preventing counterfeit medicines from entering the supply chain. This means that each individual pharmaceutical package delivered within the European market must have a security seal and a unique serial number, a so-called 2D. www.eu.dk bruger cookies, for at sitet virker, og for at samle statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge sitet, accepterer du samtidig vores cookiepolitik Directive 2013/35/EU - electromagnetic fields of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/E Nyt EU-direktiv skal løse tvister om dobbeltbeskatning. EU vedtog den 10. oktober i år et direktiv, der åbner op for retssager mod Danmark for brud på overenskomster om dobbeltbeskatning. Således fastsættes regler for, hvordan tvister mellem medlemsstater om ophævelse af dobbeltbeskatning af indkomst fra erhvervsvirksomhed og skattesubjekternes rettigheder skal løses

32011L0083 - EN - eur-lex

What is the EU ePrivacy directive? - Digida

Directive 2004/38/EC, article 3(2)a from the directive is implemented incorrectly in UK legislation. Normally in order to benefit from this directive 2004/38/EC, EU national person must exercise treaty rights and the family member must be dependant on EU national EU har i direktiv 2011/24/EU (patientmobilitetsdirektivet) fastlagt rammer for borgernes adgang til behandling i et andet EU-land end hjemlandet. Læs EU-Kommissionens rapport om patientmobilitetsdirektivet for året 2015 Från och med 2025 måste alla nybyggen och större renoveringar ta hänsyn till elbilsägare. Detta sedan EU-parlamentet har röstat igenom ett förslag om energieffektivisering av byggnader. Direktivet är inte lika långtgående som EU-kommissionens ursprungliga förslag, men ändå ett steg framåt

The EU Labelling Directive. The Labelling Directive (Directive 2000/13/EC) and its later amendments is the only piece of EU legislation that specifically refers to allergenic foods. The Labelling Directive requires manufacturers to declare all ingredients present in pre-packaged foods sold in the EU with very few exceptions EU-direktiv vil begrænse kritisk journalistik Ny EU-lov kan gøre det svært for journalister at lave kritiske historier om virksomheder. Det påpeger Edouard Perrin, journalisten bag Luxembourg-lækagen

Find legislation European Unio

EU law Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF af 29. april 2004 om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet Publication metadat Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster ska tolkas så, att när en upphandlande myndighet ingår ett avtal med ett från myndigheten fristående privat bolag om bildandet av ett gemensamt företag, i form av ett aktiebolag, vars föremål är att tillhandahålla. Det omdiskuterede copyright-direktiv er netop blevet blokeret af 11 lande i EU. Dermed står det uklart, hvornår loven om digital ophavsret, der fundmentalt skal gøre op med onlineplatformes brug af brugergenereret indhold, kan komme videre i EU-systemet. Hun stemte nej til omstridt copyright. Den 22 december 2016 trädde EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i kraft. Detta innebär bland annat att det kommer att bli lag på att de webbplatser som omfattas av direktivet (drivs eller ägs av myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer med övervägande offentlig finansiering) görs tillgängliga för alla.

Data Protection Directive - Wikipedi

 1. isteren har fremsat lovforslag L 28 af 3. oktober.
 2. Europarätt: Hur kan du söka hur EU direktiv har genomförts i svensk lagstiftning EU 06c Sök genomförande av EU direktiv on Vimeo Joi
 3. ska matsvinnet i Europa
 4. EG-direktiv Definition A type of legislation issued by the European Union which is binding on Member States in terms of the results to be achieved but which leaves to Member States the choice of methods
 5. EU-direktiv om ekstern støj (støjdirektivet) Som følge af støjdirektivet skal der gennemføres støjkortlægninger og udarbejdes handlingsplaner for at forebygge og reducere ekstern støj. Første omgang gennemførtes i 2007/08, og derefter hvert femte år
 6. Hvis man for eksempel läser EU's EMC Direktiv så står der reelt kun et par simple ting: At teknisk udstyr ikke skal forstyrre andet udstyr, at teknisk udstyr skal väre immunt i forhold til det miljö det skal fungere i og at teknisk udstyr ikke skal forstyrre sig selv. Det er cirka seks A4 sider (så vidt jeg husker)
 7. The Fourth EU Anti Money Laundering Directive The final version of the Fourth EU AML Directive is expected to be enacted in early 2015. The purpose of the Directive is to remove any ambiguities in the previous legislation and improve consistency of anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing (CTF) rules across all EU Member States

ATEX-direktiven - Wikipedi

 1. imum of a one-year.
 2. Nyt EU direktiv vedtaget I oktober 2012 underskrev EU's medlemslande det nye EU energidirektiv (EED), som blev vedtaget i 11. time under det danske formandskab. Baggrunden for direktivet er ønsket om, at den eksisterende plan om 20 % energibesparelser i 2020, bliver opnået
 3. EU-direktiv fastlægger nye krav for ansættelseskontrakter Nyhed Kun for medlemsvirksomheder Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet indgik fredag en aftale, der sætter nye standarder for, hvordan ansættelseskontrakter skal udformes
 4. This page was last edited on 5 December 2018, at 08:12. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply
 5. erals regulation The EU institutions today reached an agreement on the final shape of an EU regulation on conflict

ADs [at] easa.europa [dot] eu For help on using this tool, please refer to the help section For any inquiry regarding ADs, please contact the EASA AD tea Forslag om nyt EU-direktiv om insolvens, rekonstruktion og gældssanering Faglig nyhed EU-Kommissionen har den 22. november 2016 fremsat et nyt direktivforslag om rammerne for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og. Direktiva je, uz uredbu, najvažniji pravni akt Europske unije.Direktiva obvezuje u pogledu rezultata koji se njome ostvaruje, ali nacionalnim vlastima prepušta izbor forme i metode provedbe (9) Dette direktiv er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der blev fastlagt ved Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motor-drevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (2). Direktiv 70/156/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed HK-Nytt: Coops bonusavtale er trolig i strid med EUs arbeidstidsdirektiv, mener Knut Arne Sanden ved LOs kontor i Brussel

Sustainability Reporting in the EU

Det reviderede direktiv om aktionærrettigheder har følgende officielle titel og nummer: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017 om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab (EØS-relevant tekst). Direktivet kan læses her New publication dates for PEPPOL Post-Award (POAC) Spring Release 2019 May 2, 2019 News During the final processing of the Spring Release, the development team has reported that the quality of the release wa sv 3 Artikel 1 led 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 2001, s. 67), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/27/EU av den 31 mars 2004 (EUT L 136, 2004, s

 1. E-mail: ADs[at]easa.europa.eu. 4. Information about any failures, malfunctions, defects or other occurrences, which may be similar to the unsafe condition addressed by this AD, and which may occur, or have occurred on a product, part or appliance not affected by this AD, can be reported to the EU aviation safety reporting system
 2. Ei liste som Navarsete spør om over EU-direktiv som er gjennomførde i Noreg seinare enn tidsfristen dei siste 20 åra, ville innehalde mange hundre direktiv. Ein ting er dei seinkingane som ligg føre dei to gongene i året når Esa gjer målingane sine
 3. COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2016/1214 of 25 July 2016 amending Directive 2005/62/EC as regards quality system st andards and specif ications for blood est ablishments (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union
 4. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om forbrugerrettigheder. Forbrugerrettighedsdirektivet (www.eur-lex.europa.eu).

EC Directives English to Swedish - proz

EU Fourth Anti-Money Laundering AML Resources ACAM

The European Union has three climate and energy targets to be reached before 2020: a 20% reduction in greenhouse gas emissions, 20% of energy derived from renewables and a 20% increase in energy efficiency LVD 2014/35/EG Direktiv R0HS 2011/65/EG Direktiv EMC 2014/30/EG Direktiv References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is deciared: Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de andra tekniska. 34 years ago an ad was aired. The text ran: 'My friends, each of you is a single cell in the great body of the State. And today, that great body has purged itself of parasites. We have triumphed over the unprincipled dissemination of fact. The thugs and wreckers have been cast out. And the. Bekymrede internet-eksperter: Nyt EU-direktiv vil ændre og ødelægge internettet for altid, hvis det vedtages Du har måske ikke hørt om EU's 'Artikel 13,' som EU stemmer om netop nu. Men vedtages den, vil den kunne ødelægge internettet, som vi kender det, lyder advarslen fra 70 prominente og bekymrede internet-eksperter Rådets direktiv 2014/24/EU (2), idet der tages behørigt hensyn til de særlige forhold i de sektorer, der er omhandlet i nærværende direktiv. (7) Det bør bemærkes, at intet i dette direktiv forpligter medlemsstaterne til at udlicitere eller eksternalisere leve­ ring af tjenesteydelser, som de selv ønsker at levere, elle

Der er godt nyt for mere end 80 millioner handicappede europæere, herunder mennesker med synshandicap. Et nyt EU-direktiv slår nemlig fast, at flere hverdagsprodukter - fx billetautomater, e-bøger og hjemmesider - fremover skal være tilgængelige for personer med handicap Det er den internationale tilgængelighedsstandard WCAG, der siden 2008 har været gældende i Danmark, der nu gøres obligatorisk for alle offentlige myndigheder i EU's medlemslande. De europæiske lande har nu 21 måneder til at implementere bestemmelserne i direktivet i national lovgivning

Direktiv - Wikipedia, den frie encyklopæd

Direktiv. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU, finder senest anvendelse fra 3. januar 2018 Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation i EU (direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002): Direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) Artikel 1: Anvendelsesområde og formål 1 Download Citation on ResearchGate | On Jan 1, 2006, Stina Friberg and others published Sverige och implementering av EU-direktiv : En fallstudie av badvattendirektivet och arbetstidsdirektive EU tæt på direktiv om energirenovering i bygninger. Tirsdag aften blev EU-institutionerne enige om hovedtrækkene i et stort energidirektiv for ikke mindst bygninger. Bendt Bendtsen har stået fadder til vigtig del af direktivet . Del artiklen p Nr. Titel 2976/2016/EU: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2976 af 23. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne i forbindelse med metoden til fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passive

Forslag om nyt EU-direktiv om energieffektivitet Europa-kommissionen offentliggjorde den 22/6 2011 Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om energieffektivitet og om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF. Dette nye direktivforslag er lavet på baggrund af en vurdering af, at EU på nuværende tidspunkt ikke vil kunne. Nyt ATEX Direktiv 2014/34/EU - erstatter direktiv 94/9/EC for udstyr til anvendelse i eksplosive atmosfærer (gas og støv). Den 19. april 2016 ophæves det gamle ATEX Direktiv 94/9/EF og erstattes af Direktiv 2014/34/EU, der omhandler test og certificering af materiel beregnet for anvendelse i områder med eksplosionsfarlig atmosfære New EU anti-money laundering directive to come into force from 26 June A raft of reforms to EU anti-money laundering rules will become EU law later this month after they were finalised and published in the Official Journal of the EU EU-Parlamentet siger ja til omstridt copyright-direktiv: »Et bittert tilbageslag for det frie internet« Illustration: tanaonte, BigStock Artikel 11 og artikel 13 i en kontroversielt nyt ophavsretsdirektiv er blevet godkendt i Europa-Parlamentet dc.date.accessioned: 2013-03-12T10:31:33Z: dc.date.issued: 2008: en_US: dc.date.submitted: 2008-11-25: en_US: dc.identifier.citation: Svendsen, Are Lövenörn.

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302 - Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås. - Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen Nyt EU-direktiv skal sikre tilgængelighed. 8. november 2018. Efter flere års forhandlinger er der enighed om EU's nye tilgængelighedsdirektiv. Fremover skal mobiltelefoner, hjemmesider, hæveautomater og andre produkter være tilgængelige for mennesker med handicap tets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne (2). Forpligtelsen i nærværende direktiv til at renovere statslige bygninger supplerer nævnte direktiv, der kræver, at medlemssta­ terne, når eksisterende bygninger gennemgår større renoveringsarbejder, sikrer, at bygningernes energimæs Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler. Direktiv om urimelige kontraktvilkår (www.eur-lex.europa.eu) Sidst opdateret: 12. oktober 201 Welcome to piratvision's channel on Twitch. Watch them stream Talk Shows & Podcasts and other content live and join the community

EMC Directive 2014/30/EU - cemarking

Amazon Web Services is Hiring. Amazon Web Services (AWS) is a dynamic, growing business unit within Amazon.com. We are currently hiring Software Development Engineers, Product Managers, Account Managers, Solutions Architects, Support Engineers, System Engineers, Designers and more EU-rettsaktene og forskjellene på en forordning, et direktiv, en beslutning, en rekommandasjon eller retningslinjer. Europalov© er Lovdatas nettsted for informasjon om beslutningsprosessen for EØS- og Schengen-saker fra EU til Norge

Energy Efficiency Directive - Energy - ec

astro gaming fcc id: yq6-a50g03 fcc id: yq6-txdp01 ic: 9207a-a50g03 ic:9207a-txdp01 industry canada conformity statement / dÉclaration de conformitÉ d'industrie canada this class b digital apparatus complies wit EU-direktiv mod forfalskede lægemidler. SCANPACK 2012 - På messen torsdag indbyder Domino Sweden til et seminar om nye regler for at forhindre forfalskede lægemidler i at komme ind i forsyningskæden (EU-direktiv 2011/62/EU New EU trade mark regulation Changes applying 1 October 2017 On 23 March 2016, Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and the Council amending the Community trade mark regulation (the Amending Regulation) entered into force

EU-lovgivningen til beskyttelse af aktører, der kommer i kontakt med WEEE, eller EU-særlovgivning om affalds­ håndtering, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulato­ rer (1), og EU-lovgivningen om produktdesign, bl.a. direktiv 2009/125/EF Här kan man se och skriva ut de produktdirektiv som finns, även på svenska, samt se vilka Standards som är klara resp. under arbete inom resp. Direktiv. G å till EU-direktiv List of references of EU-Directive EU restrictive measures in force (updated 7.7.2016) 2/114 Introduction Article 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provides a legal basis for the interruption or reduction, in part or completely, of the Union's economic and financial relations with one or more third countries, where suc Bra att @miljopartiet & @AliceBahKuhnke ställer sig bakom @SiEUParlamentet förslag om ett MeToo direktiv.4 mars presenterade jag en rapport om jämställdhetsbacklashen i EU.Där är MeToodirektivet 1 av 22 förslag på vad som måste göras i EU

populär: