Home

Gfr referensintervall

Since it is formed at a constant rate and freely filtered by the kidneys, its serum concentration is inversely correlated with the glomerular filtration rate (GFR); that is, high values indicate low GFRs while lower values indicate higher GFRs, similar to creatinine. The renal handling of cystatin C differs from creatinine Serum cystatin C measurement has been previously shown by ourselves and others to be a better indicator of changes in glomerular filtration rate (GFR) than serum creatinine. However, the available literature on reference values for cystatin C concentration remains surprisingly sparse; we thus set out to determine an adult reference range

Vid analys av Cystatin C svaras alltid ett relativt estimerat GFR beräknat enligt CAPA-formeln ut. För att få en bättre värdering av njurfunktionen kan en kombination av eGFR beräknat med både kreatinin och cystatin C användas Start studying Klinisk kemi - njurar. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Varför? (2p) När man ligger späds provet med 10 %. 140 * 0,1 = 14. 140 - 14 = 126 g/l. Så provet kommer att ge en lägre koncentration. 3. Hur definieras referensintervall inom klinisk kemi? (3p) Referensintervall innebär intervall för normalvärde, som används för att jämföra om provet är sjuk eller ej. 4 B-type natriuretic peptide, which is also called brain-type natriuretic peptide (BNP), was first isolated from brain, but later discovered to be a cardiac hormone.Ventricular cardiac myocytes constitute the major source of BNP related peptides. Only small amounts of BNP are stored within the cytoplasmic granules of myocytes

CYSTC - Clinical: Cystatin C with Estimated GFR, Seru

För att kunna jämföra patientens GFR mot ett referensintervall relaterar man svaret till 1,73 m 2, vilket anses motsvara en normal kroppsyta. Enheten för relativ GFR är mL/min/1,73 m 2. Barn uppnår vuxennivåer på GFR mellan 1 och 2 års ålder [1] Blodtrycket, kolesterol, homocystein och GFR förbättrades. Det talar starkt för att behandla med sköldkörtelhormon redan innan fritt T4 hinner sjunka under sitt referensintervall. Du kan läsa artikeln, som är på engelska, om du klickar här 3. Du gör jour en lördag och har till uppgift att ta ställning till akuta frågor på inneliggande patienter. På en av avdelningarna ber man dig om hjälp med hur man skall göra med en 8l-årig kvinna med måttlig KoL, hjärtsvikt bedömd som NYHA IIIB vid mottagningsbesöket för 4 månader sedan samt viss demensutveckling vilken gjort att hon beviljats plats på särskilt boende

Request PDF on ResearchGate | New common Nordic reference intervals within clinical chemistry - A better basis for clinical assessment and cooperation | A project engaging the five Nordic. Copeptin levels and kidney function in ADPKD: case-control study. Corradi V, Martino F, Gastaldon F, Scalzotto E, Caprara C, Fortunato A, Pinaffo G, Marchetti C, Fabbi F, Giavarina D, Ferrari F, Rosner MH, Ronco C. BACKGROUND: Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is the most common hereditary kidney disease

Läs mer om mat och vitaminer, högt blodtryck och blodtryck. Alla behöver järn - vanliga tecken vid järnbrist Om du ofta har lätt för att bli trött och yr eller får svårt att prestera och känner dig orkeslös kan det bero på järnbrist Ange referensintervall för P-kreatinin och P-Cystatin C! Definition: den volym som filtreras genom alla glomeruli per tidsenhet. Relativ GFR som då är enhet ml. Du som läser detta har precis gjort ett vägval i livet, så med sanna ord ska jag nu hjälpa dig att göra det så korrekt som möjligt så du kan hålla hälsan i behåll GFR är tämligen väl korrelerad till nivån av nedsättning i njurarnas övriga funktioner, dvs vid en given GFR kan man i den flesta fall förvänta sig påverkan på elektrolytbalansen, erytropoesen, parathyroidea etc. GFR är också det mått FASS och guidelines oftast använder vid doseringen av läkemedel

Sviktande funktion i njurar. Njurfunktionen uttryckes i GFR ml/min (Glomerulär filtrationshastighet). Tillståndet ger symtom först när njurfunktionen är nedsatt med mer än 70 %. Patienten har då GFR under c:a 20 ml/min. GFR över eller lika med 90 ml/min = normal njurfunktion GFR mellan 60-89 ml/min = lätt nedsättning av njurfunktionen 8 Relativt och absolut GFR • Relativt GFR- relateras till en standard kroppsyta, 1,73 m². Relativt GFR används för att bedöma och gradera njurfunktionen genom att jämföra med ett referensintervall För att bättre kunna bedöma kreatininvärdet görs i dag ofta en automatisk beräkning där också andra faktorer som till exempel kön och ålder vägs in. På detta sätt får man fram ett värde som brukar benämnas eGFR. Det står för estimated glomerular filtration rate Dessa värden tittar din doktor på. Version: 1.8. Referensvärden angivna i provsvar via LabMaster. Datum för införande 2010-03-09 Godkännes Spec BM PBNP : B-type natriuretic peptide (brain natriuretic peptide: BNP) is a small, ringed peptide secreted by the heart to regulate blood pressure and fluid balance.(1) This peptide is stored in and secreted predominantly from membrane granules in the heart ventricles in a pro form (proBNP)

jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län årgång 34 • nr 2 • juni 2009 blaise pascal/anonym konstnär U R I N N E H Å L L E T: Pascal - patientens sammanhållna läkemedelsinformatio Extremely High Brain Natriuretic Peptide Does Not Reflect the Severity of Heart Failure Article in Congestive Heart Failure 16(5):221-5 · September 2010 with 318 Read innan har jag rört mig mellan de olika koridorerna mellan hus 85och hus 70. men tack vare en god vän som tråkit nog råkat hamna borta i hus 50 så blir det nya koridorer och vägar jag kan lära mig hitta och röra mig i så det inte blir så farligt tråkit att vara ute ovh gå inne på sjukhuset, dock så blir det ju tillslut att jag hittar överalt inne på sjukhuset villket är både. Relativt, kroppsytenormerat GFR, enhet mL/min/1,73 m². Rekommendation för optimalt GFR Väl underbyggda och uppdaterade referensintervall saknas, speciellt för äldre personer. Barn (< 18 år): eGFR relativt beräknat från kreatinin är inte validerat för barn; eGFR relativt beräknad från Cystatin C rekommenderas

Adult reference ranges for serum cystatin C, creatinine and

 1. rarna. På sikt bör endast GFR anges, men säkert behövs en längre övergångsperiod då också plasmakoncentrationen av den biokemiska markören lämnas ut. En svaghet som vi identifierat är att de referensintervall som i dag finns för GFR måste förbättras (Tabell II). Det gäller framför allt hos den stora gruppen äldre patienter.
 2. skad GFR och förekommer även vid postrenala hinder
 3. Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 Glomerular Filtration Rate by Use of 7 Assays Standardized to the Internationa
 4. I found this in the comment section 89 27-42 Svar ej vidimerat S-fritt T4 11 pmol/L 7.6-16 Svar ej vidimerat S-TSH, tyrotropin 2.44 mE/L 0.40-4.00 Svar ej vidimerat S-fritt T3 4.6 pmol/L 3.6-6.3 Kommentar: Ändrat referensintervall för vuxna över 20 år från den 170112
 5. Effekt på skattade kreatininclearance och GFR vid övergång till bättre kreatininmetoder. Effekt på skattade kreatininclearance och GFR vid övergång till bättre kreatininmetoder Version 2006-03-14 Sammanfattning Många laboratorier i Sverige har under de senaste åren bytt eller förbättrat sina . Läs me

jag kämpar så hårt jag kan för att kunna få ett ok liv med jobb vänner och allt annat. men det enda jag lyckas med är att ligga i sängen och vara ledsen. jag som var så glad efter den siste mars då jag fick ett nytt liv. jag tänkte nu kan jag börja leta jobb jag kan ansöka om körkort. hitta på roliga saker utan att varra rädd att hamna på akuten. men jag fick njuta hella. clinical trials conducted outside the EU / EEA that are linked to European paediatric-medicine development. Learn more about the EU Clinical Trials Register including the source of the information and the legal basis

eGFR (Cystatin C), Pt-, S- - Region Västmanlan

 1. Systoliskt blodtryck, det övre trycket, är blodtrycket vid hjärtats sammandragning (), vanligen mellan 120 och 140 mmHg (16,0-18,7 kPa) hos en vuxen person.; Diastoliskt blodtryck, det undre trycket, är blodtrycket vid hjärtats utvidgning och bör inte överstiga 90 mmHg (12,0 kPa)
 2. En jämförande studie mellan kreatininkoncentration i serum och GFR mätt med scintigrafi hos hund med misstänkt kronisk njursjukdom . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences. Norberg, Elin, 2008. Klosjukdomar hos hund : en litteraturstudie och en fallstudie i den Svenska Riesenschnauzerpopulationen
 3. Relativt GFR möjliggör samma referensintervall för individer av olika storlek och utgör därmed en enhetlig grund för bedömning. Den absoluta njurfunktionen kan beräknas från den relativa om man känner vikt och längd och beräknar kroppsytan med någon formel, ofta som kroppsytan (m 2 ) = 0,20247 × längd (m) 0,725 × vikt (kg) 0,425.

Klinisk kemi - njurar Flashcards Quizle

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Massiv, eller annan allvarlig, blödning med eller utan samtidig koagulationsrubbning är förenad med hög mortalitet och ställer stora krav på fungerande sjukvård med en i förväg genomtänkt och prövad behandlingsstrategi Under graviditet är inte GFR-resultat från Cystatin C respektive Iohexolclearance jämförbara eftersom utsöndring av Cystatin C (medelstor markör) då skiljer sig från utsöndring av små molekyler, ex Iohexol. Mätt med Iohexolclearance ses en betydande förhöjning av GFR under hela graviditeten Ökar i storlek/volym 1 cm,GFR ökar 50%, Renalt plasmaflöde ökar 75%, Kreatinin sjunker 25% pga plasmaexpansion, Tubulär återresorption av Na ökar, Nivåer av Renin och angiotensin ökar, Fysiologisk hydronefros pga progesterons påverkan på gm, ffa på vänster sida där uretären har mer plats

Referensintervall. Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län. Analys: Tom år: Tom dag: Man: Kvinna: Enhet: Lab: P-Apolipoprotein A-1(P-ApoA1) 1,0-1,8 (För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se Medicinsk bakgrund -Relativt GFR används för att värdera och gradera njurfunktionen genom att jämföra mot ett referensintervall. -Absolut GFR är användbart vid dosering av läkemedel som utsöndras via glomerulär filtra-tion. Både kreatinin och cystatin C är surrogatmetoder som ger en grov skattning av njurfunktio-nen Lär känna din patients GFR! Simonsson, Per LU In Läkartidningen 106 (7). p.425-427 Mark. Nya gemensamma nordiska referensintervall inom klinisk kemi. Bättre. Refine search result. 1 2 3 51 - 100 of 104 . Cite Export Link to result lis Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min/1,73m2 kroppsyta talar för njursjukdom. Övrigt: Pt-eGFR(krea) relativ beräknas (formel LM-rev) om S-Kreatinin beställts och patientens ålder är 18-85 år. Pt-eGFR(krea) relativ lämnas ut i intervallet 5-90 mL/min/1,73m2

Relativ GFR (uttryckt i mL/min/1,73 m 2) används för att värdera och gradera njurfunktionen genom att jämföra mot ett referensintervall.För att kunna jämföra njurfunktionen mellan individer med olika kroppsstorlek (och därmed olika njurstorlek) normeras värdet till kroppsytan 1,73 m 2 >65 år: referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min/1,73 m <u> 2 <p> kroppsyta talar för njursjukdom P-D-Dimer trombosmarkör Höga doser av protein eller aminosyror ökar GFR 59 Graviditet ökar GFR 60 Rökning sänker GFR 61 Extrem över- och undervikt påverkar GFR 61 Referensintervall för GFR 61 1.3 Bakgrund om kreatinin och cystatin C och hur de kan 65 användas för att skatta GFR Kreatinin 65 Cystatin C 69 Kreatinin och cystatin C under graviditet 7

Version: 1.8 Referensvärden angivna i provsvar Datum för införande 2010-03-09 via LabMaster Godkännes Spec BMA LiKRefvärden Sign konsult Analysnamn Ev kön Ålder Referensintervall Käll * Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min/1,73 m 2 kroppsyta talar för njursjukdom. Övrig information eGFRmedel,relativ är ett medelvärde av eGFR(CyC),relativ och eGFR(Krea),relativ Bästa betingelser för bedömning av koncentrationsförmågan erhålls med tillförsel av ADH-analogen desmopressin i kombination med begränsad vätskekarens. Referensintervall; Barn 1 år >600 mosmol/kg Barn 2 år >700 mosmol/kg Barn 3 år >800 mosmol/kg Vuxna 20 år >850 mosmol/kg Vuxna 40 år >800 mosmol/kg Vuxna 60 år >700 mosmol/k

Exam 2018 - BA151B: Klinisk kemi - StuDoc

 1. Referensintervall GFR barn Schwartz & Work, Clin J Am Soc Nephrol, 2009 Aurell et al, Läkartidningen 2002 • Counahan Barratt • Schwartz • Schwartz reviderad
 2. Glomerulär filtrationshastighet, GFR (Glomerular Filtration Rate), är allmänt accepterat som det bästa måttet på njurfunktion både hos friska och sjuka. Med GFR avses den volym primärurin som filtreras från plasma genom båda njurarnas fungerande glomeruli per tidsenhet. GFR anses avspegla antalet fungerande nefron
 3. /1,73m2 kroppsyta talar för njursjukdom. EDI-kode
 4. Ridefelt och medarbetare presenterade nyligen i Läkartidningen (43-44/2013, sidorna 1927-30) referensintervall för klinisk-kemiska analyser hos barn. Det är utmärkt, men jag skulle vilja varna för att alltför troget följa de serumkreatininvärden som författarna anger
 5. Införande av gemensamma referensintervall (NORIP) i Sverige. 1 (10) version 2005-12-14 Till verksamhetscheferna Sverige För distribution till berörda Information från SFKK och EQUALIS AB: Införande av gemensamma referensintervall (NORIP) i Sverige (En lathund) Bakgrund . Läs me

Justering av referensintervall för GFR för patienter äldre än 65 år. LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi. Förändring under vecka 2 2018. Referensintervallen för äldre är många gånger dåligt underbyggda med få individer i referenspopulationen. Flera studier har visat att GFR sjunker med stigande ålder Research Portal. Find researchers, research outputs (e.g. publications), projects, infrastructures and units at Lund Universit Det saknas referensintervall för absolut GFR. Beräkning för absolut GFR kan utföras om du klickar på.

Substans Prov Referensvärden ; Aceton: S-: Vid lättare förgiftningar ligger blodkoncentrationen på ca. 2-3 mmol/L. Vid allvarlig Isopropanol-förgiftning kan acetonkoncentrationen nå en nivå av cirka 20 mmol/L Kreatinin är en slaggprodukt som uppstår vid energiomsättningen i kroppens muskelvävnad. Kroppen har inget behov av kreatinin utan gör sig av med ämnet via njurarna och urinen. Om njurarnas.

Den 1 juni genomförs ett antal förändringar inom Laboratoriemedicin. Det berör alla kunder som beställer prover eller tittar på analysresultat från Sahlgrenska Universitetssjukhuset eGFR är ett mått på njurens funktion, hur effektivt blodet filtreras, och det relativa måttet gör att man kan ha samma referensintervall för individer av olika storlek och utgör därmed en enhetlig grund för bedömning Lab-Nytt Nr 22, 2012-10-24 Från: Klinisk kemi Rekommendationer vid utredning av folat- och B12-brist Vid utredning av folat- och B12-brist har osäkerhet länge rått om vilken strategi som är bäs GFR < 60 mL/min/1,73 m2 uppmätt vid två tillfällen med tre månaders mellanrum. I samråd med njurkliniken beslutades att ändra referensgränsen för patienter över 65 år. Följande text kommer att följa med svaret: Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min/1,73 m2 talar för. Relativ GFR används för att värdera njurfunktionen genom att jämföra med ett referensintervall. För att kunna jämföra njurfunktionen mellan individer med olika kroppsstorlek (och därmed olika njurstorlek) brukar värdet normeras till kroppsytan 1,73 m2, s.k. relativ GFR (mL/min/1,73 m2). Absolut GFR (mL/min) är användbart vid dosering a

dos = (GFR + 25) * AUC. Dos i mg, GFR i mL/min, AUC i mg/mL/min. Man kan antingen fylla i GFR i kalkylatorn, eller beräkna det enligt Cockcroft-Gault. kreatininclearance Canadian CT Head Rule. Om inget av kriterierna är uppfyllt är sensitiviteten 83-100% för alla traumatiska CT-fynd och 100% för fynd som kräver neurokirurgisk behandling Version: 1.7 Referensvärden angivna i provsvar Datum för införande 2009-05-12 via LabMaster Godkännes Spec BMA LiKRefvärden Sign konsult Analysnamn Ev kön Ålder Referensintervall Käll

BNP and NT Pro BNP are tests for heart failure - ClinLa

Priset för P-kreatinin respektive P-cystatin C för 2015 är satt till 10 kr och i det priset inkluderas eGFR. Referensintervall för eGFR/GFR samt för P-kreatinin och P-cystatin C Gäller för: Hallands sjukhus. Vårdriktlinje: Iohexolclearance Vuxna - GFR. Sida 1 av 1. Fastställd av: Chefsöverläkare, Publicerad: 2018-01-0 Eftersom varken kön, muskelmassa eller inflammationsgrad signifikant påverkar Cystatin C-produktionen, kommer serumhalten att återspegla den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) och är ett bättr

(P30 < 75 %), i synnerhet vid GFR < 60 ml/min/1,73 m2 (8). Medelvärdet av skattat GFR utifrån kreatinin respektive cys-tatin C ger överlag högre noggrannhet än formler som endast nyttjar en av markörerna. Förbättringen är särskilt påtaglig hos barn och patienter med lågt GFR (< 30 ml/min/1,73 m2). Un Om Referensintervall Vi använder normalvärde <42 mmol/mol för vuxna eftersom expertkommittéer från de internationella diabetesorganisationerna IDF, ADA och EASD har angivit området 42-47 mmol/mol som prediabetes eller hög risk för utveckling av diabetes. I detta område är diabetespreventiva åtgärder indicerade Referensintervall är enbart en statistisk beskrivning av de siffervärden man får vid mätningar på en frisk befolkning [3]. Referensintervall fungerar hyggligt i sållandet mellan frisk och sjuk i de fall där kvoten mellan intraindividuell och interindividuell variation är hög. Så är inte fallet för kreatinin och flera andra analyser Kreatinin och urea är två ämnen som ansamlas vid njursvikt. Det är viktigt att poängtera att dessa ämnen endast är indirekta mått på njurfunktionen. Ett bättre och exaktare sätt att bestämma njurfunktionen är att se hur mycket blod njurarna kan rena per minut. Man kallar detta för clearancevärde eller glomerulusfiltration (GFR)

 1. /1,73 m2 kroppsyta) och svar lämnas som GFR (CC-estimat)
 2. uri eller misstanke om sänkt njurfunktion
 3. 1 är en kategori där du hittar allt som jag gjorde den första ter
 4. tolkning här, det är helt populärvetenskapligt, ej medicinskt korrekt, och fokus ligger på hashimoto
 5. Referensintervall för ett 50-tal allmänkemiska och hematologiska analyser beräknades. Tillförlitliga data för barnreferensintervall har länge varit en bristvara, men under 2012 och 2013 har tre stora projekt publicerats i vilka blodprov från friska barn har samlats prospektivt i förskolor och skolor

Pt Iohexolbelastning - PDF Free Downloa

 1. Referensintervall (enl. Roche) baseras på centrala 95% av resultat från 135 individer jämnt fördelat mellan könen i ålder 18-80 år och med normala homocysteinnivåer. Gravida kvinnor exkluderades. Referensintervall vuxna: 150-570 pmol/L Provtagningsrör: Serumgelrör (GuldGul 3,5 ml). Patienter som behandlas med höga doser bioti
 2. Stor variation hos barn yngre än ett år, vilket innebär att referensintervall för denna åldersgrupp inte finns och att ej heller beräkningar görs för denna ålderskategori. (1) Under graviditet ökar GFR, mätt med renalt inulinclearance, redan tidigt under graviditeten och kvarstår till barnets födsel
 3. uri eller misstanke om sänkt njurfunktion. Vart annat år vid stabilt sjukdomsläge (steady-state
 4. LD och Östradiol - justerade referensintervall . 17 april 2019. LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi Förändring fr.o.m. 17 april 2019 PSA - justerat referensintervall . 08 april 2019. LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190408 Hematologi - nya analysinstrument medför nya rutiner. 03 april 201
 5. sen diabetes. Hos personer som inte har diabetes ligger blodsockret under 5,6 mmol/l. Området mellan 5,6 och 6,9 kallas nedsatt tolerans mot glukos, vilket innebär att du löper risk att ut- veckla diabetes
 6. Kreatininnivån i plasma/serum är, förutom av GFR, starkt påverkad av en persons muskelmassa. Kunskap om en persons ålder och kön tillåter beräkning av den genomsnittliga muskelmassan hos en person och används för att generera kreatininbaserad ekvation för estimerat GFR

Parathyroid Hormone (PTH) Test: High vs Low PTH Levels

Lär dig mer om din njurfunktion och hur ditt kreatinin värde påverkar din hälsa. Kreatinin kan inte beställas som enskilt test utan ingår i våra hälsokontroller Referensintervall: 3,5-4,4 P-Kreatinin Resultat: 82 umol/L Krea (njurvärdet) är helt normalt, GFR (glomerulär filtration, filtration genom njuren) är något. Hemoglobinhalten i blodet varierar mellan olika människor, även mellan friska personer. Den kan också variera hos samma person vid olika tillfällen. När läkaren ska tolka provsvaret brukar hen jämföra det med ett referensintervall

Kreatinin, P- - Karolinska Universitetssjukhuse

kreatininkoncentration ligga inom klinikens referensintervall. Orsaker till att dessa patienter ändå kan erhålla en diagnos av CKD är andra patologiska fynd, såsom en persisterande renal proteinuri, onormala fynd vid ultraljudsundersökning eller en kroniskt försämrad GFR. I de fall njursjukdom misstänks på en patient kan det vara a Kreatinin, p- System. Plasma. Remiss. Beställs elektroniskt alt. Remiss 1. Ingår i profil 1 och profil 4. Provtagning. 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras

Hemoglobin A1c Test Normal, High & Low Levels (HbA1c Chart

GFR uttrycker hur effektiva njurarnas reningsförmåga är och anges som den volym plasma som per tidsenhet helt renas från en viss substans (mL/min). Vanligtvis normeras till en normal kroppsyta (GFR = mL/min/1,73 m2). Normeringen görs för att kunna jämföra GFR användas vid dosering av läkemedel 1 Analysförändringar fr.o.m. 2016-01-27 P-Apo A1 Den nya metoden ger i genomsnitt ca 5% lägre värden jämfört med tidigare metod. Referensintervall ändras till tillverkarens (Beckmans) föreslagna GFR) och noggrannhet (P30, andelen felskattningar i procent inom 30 % av uppmätt GFR) vid skattning av GFR baserat på kreatininanalyser i Lund respektive Uppsala på samma patienter som remitterats för mätning av GFR med plasmaclearance av johexol i Lund 2008-2010 (n=3259; observera att resultaten fö

Om Region Halland. Region Halland är vår regions utvecklingsorganisation. Vårt uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera ökad glomerulär filtration (GFR) och därmed relativt sett lägre plasma-koncentration än förväntat. P-Kreatinin används ofta för att ge en grov bedömning av GFR vid t.ex. behandling med vissa läkemedel. Pt-Iohexol och P-Cystatin C ger en säkrare bedömning av GFR än P-Kreatinin. Kaliu tade glomerulära filtrationshastighet (GFR) var >60 ml/minx1,73 m2 (fastställt enligt CKD-EPI-formeln). Referensintervall för barn är under utarbetande. Mats Gåfvels Jakob Lundin Erica Helin Överläkare, docent Ingenjör Processansvarig +4618 611 24 49 +4618 611 91 77 +4618 611 42 8 Genom att logga in på 1177.se kan du som patient ha kontakt med våra mottagningar och utföra dina vårdärenden när det passar dig. Vilka e-tjänster som finns tillgängliga varierar mellan våra olika mottagningar

populär: