Home

Ptsd behandling uppsala

Psykologprakti

Psykologpraktik AB bildades 1991 och vi har mottagningar i Stockholm, Uppsala och Vimmerby. Vi tar emot patienter via landstinget, kommuner, företagshälsovård och privat KBT-Psykologerna erbjuder psykologisk behandling och utbildning inom kognitiv beteendeterapi. Du kan antingen söka och bekosta din behandling privat eller komma till oss via Uppsala läns landstings avtal om psykoterapi - om du har fått remiss från psykiatrisk mottagning

KBT-Psykologerna Uppland A

  1. Om oss Psykologpraktik AB bildades 1991 och vi har mottagningar i Stockholm, Uppsala och Vimmerby. Vi tar emot patienter via landstinget, kommuner, företagshälsovård och privat
  2. Om oss. KBT-Psykologerna består idag av medarbetarna Linda Jüris, Monica Buhrman, Katarina Molin, Alexander Rozental, Sven Alfonsson och Susanna Grund
  3. Fler barn överlever cancer. Nyhet Överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85%, visar ny statistik från Barncancerfonden. Den ökade forskningen har lett till att vi idag förstår cancer bättre och kan utveckla verktyg för att mer effektivt upptäcka och behandla cancer
  4. Efter en traumatisk händelse som en trafikolycka, terrorattack, misshandel eller om en anhörig gått bort, drabbas omkring 16 procent av barn av posttraumatisk stressyndrom eller PTSD

Om Psykologpraktik A

KBT som terapi och behandling online är ett relativt nytt sätt att behandla psykologiska tillstånd så som ångest, depression och svårigheter med sömnen. Studier visar dock att terapin ger samma effekt vid kontakten online som vid fysisk kontakt med psykolog Terapeuter certifierade av EMDR Sverige. EMDR-behandlingen utförs av psykologer, legitimerade psykoterapeuter eller psykiatriker med vidareutbildning i psykoterapi och som genomgått särskild utbildning godkänd av EMDR-institutet i Kalifornien Att för lite sömn inte påverkar minnet är något som forskare känt till sedan länge. Dock visar forskning från Uppsala universitet att personer som inte får tillräckligt med sömn, kombinerat med stress, har sämre förmåga att minnas saker Attendo Arken HVB är ett behandlingshem för ungdomar mellan 16 till 21 år med psykosocial problematik, missbruk, kriminalitet och neuropsykiatriska diagnoser. I vår förståelse om psykosocial problematik och anknytningstrauman har vi med gott resultat arbetat med en mängd av dess uttryck, såsom skolproblem, självskadebeteende, övergreppsproblematik, relationsproblematik, depression. Vi välkomnar personer med psykiska funktionshinder och personer med personlighetsstörning, med eller utan somatiska omvårdnadsbehov. Vi tar även emot klienter inom öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Om oss KBT-Psykologern

Strålning kan behandla cancer, men också ge vissa besvärliga bieffekter. Trots detta är det många gånger värt besväret. Strålning står för nästan en tredjedel av all bot från cancer och många andra får en klart förbättrad framtidsutsikt med hjälp av strålbehandlingen Beskrivning. ISI (Bastien, Valliéres & Morin, 2001) är ett självskattningsformulär som avser att mäta sömnlöshet. Syftet med formuläret är att snabbt få fram ett mått på besvärsgrad av sömnbesvär Beskrivning. SPSQ är ett självskattningsinstrument för diagnosticering av social fobi och fobisk personlighetsstörning enligt DSM-IV. Formuläret, som är utarbetat vid Institutionen för Psykologi i Uppsala, mäter graden av obehag i totalt 14 sociala prestations- eller interaktionssituationer (fråga 1)

Cancer.se - för patienter och anhörig

Deltagaren lär sig under kursen att både teoretisk och praktiskt kunna kartlägga, utreda och behandla problem inom en familj. Vidare så övas deltagarna löpande i alla de praktiska verktyg som är nödvändiga för att komma framåt i utredning och behandling Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av två delar. Den ena är övergripande principer för sjukskrivning, den andra rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser 7G - Hur kan stöd och behandling åt personer med spelproblem och deras anhöriga förbättras. Hur långt har vi kommit och vad återstår? Eva Samuelsson, forskare och socionom vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet Läs mer om definiering av läkemedel. Pressmeddelande 2018-04-04 CBD-produkter ska följa läkemedelslagen Läs mer om cannabis.. Ta del av vanliga frågor kring växtbaserade läkemedel

Cookies Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida - t ex språk, version och statistik - för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till

populär: