Home

Epifor exempel

Stilfigurer - larare

Stilfiguren epifor, handlar om att AVSLUTA flera efterkommande meningar med samma ordföljd, och är således motsatsen till en anafor.Med rätt val av återkommande ordföljd uppnås genomslagskraftig retorik. Klassikt exempel: - In 1931, ten years ago, Japan invaded Manchukuo - without warning Epifor[-fo:'r] (grek. epiphora ,tillförande, tillfogande, av epipher att tillföra) är en stilfigur som är motsatsen till anafor vilket betyder att i slutet av varje mening sker två eller flera upprepningar av meningssatsen Stilfiguren epifor, handlar om att AVSLUTA flera efterkommande meningar med samma ordföljd, och är således motsatsen till en anafor. Med rätt val av återkommande ordföljd uppnås genomslagskraftig retorik. Klassikt exempel: - In 1931, ten years ago, Japan invaded Manchukuo - without warning Epifor - När talaren slutar flera satser med att upprepa samma mening, ord eller uttryck. Epifor är motsatsen till anafor. Exempel på epifor: In 1931, ten years ago, Japan invaded Manchukuo - without warning. In 1938, Hitler occupied Austria - without warning. In 1939, Hitler invaded Poland.

Retoriken i korta drag - Retorik

Stilmedel Nedan följer två tabeller som går igenom litterära stilmedel. Den första, grundläggande, tabellen innehåller de vanligaste stilmedlen, medan den andra, överkurs, innehåller sådana som inte används lika ofta. Efter tabellerna finns även ett kort avsnitt med stilmedel som är viktiga att kunna hålla isär och komma ihåg skillnaden emellan Trying to learn ? We can help! Memorize these flashcards or create your own flashcards with Cram.com. Learn a new language today anafor (retorik) stilfigur där talaren upprepar ett eller flera ord i början av flera meningar eller satser för att skapa en stilistisk eller retorisk effekt Exempel på anaforer: 1976 (1 sep): Slutanförande i debatten mot Thorbjörn Fälldin i Scandinavium, Göteborg, Olof Palme: Och dit kom folket från varven, från SKF och från Volvo Trying to learn Swedish? We can help! Memorize these flashcards or create your own Swedish flashcards with Cram.com. Learn a new language today Metafor's wiki: Metaforen är ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som liknar det ursprungliga begreppet. Likheten är beroende av sammanhanget och metaforer fungerar därför endast då lyssnaren har tillgång till sammanhanget. Ordet metafor kommer från grekiskans metapherein där meta betyder över och pherein betyder att bära

Det finns flera hundra olika retoriska figurer, men här tar vi fasta på några av dem och ger exempel på ordfigurer (upprepningar, motsatser, frågor) och språkliga bilder. Ordfigurer. Allitteration Motsatsen till anafor är epifor. Då avslutar man flera satser med samma ord eller uttryck Metafor (af græsk: metafora, meta = hen til, phorein = at bevæge) er et sprogligt billede, hvor karakteristika ved et objekt overføres på et andet objekt, der som oftest er urelateret.Typisk bliver et objekt beskrevet som lig med et andet objekt. Metaforer kan anvendes af beskrivende årsager, såvel som af æstetiske eller humoristiske årsager

Related: wade figurines lot rare wade figurines wade figurines nursery rhyme wade whimsies large wade figurines wade figurines red rose tea wade figurines american heritage wade figurines turtle wade figurine lot wade figurines lots wade figurines dogs wade figurines rabbi Exempel: Vid slutet av stigen fanns ett torn, och högst upp i tornet fanns en kikare, och i denna kikare kunde man se över hela staden. Parallellism - upprepning med andra ord för att betona något. Exempel: Kul att du kunde komma - det var kul att ha dig här Retoriken uppstod ungefär samtidigt som demokratin under Antiken. Det var viktigt då, för ca 2400 år sedan, att vara en god talare för att få makt och det är viktigt än idag att våga säga vad man tycker och inte minst stå upp inför en grupp människor och gör sig hörd Ta reda på vad följande retoriska begrepp innebär och skriv ner en förklaring med exempel till varje begrepp! Logos Ethos Pathos. Hyperbol Metafor Liknelse Allegori Retorisk fråga Allitteration Anafor Epifor Tretal Antites. Upplagd av Pernilla Pedagog kl. 03:10. Skicka med e-post BlogThis.

11 smarta tips TalAkute

Epifor - återkommande avslutning, bra avslutning

Anafor är en stilfigur där talaren upprepar ett eller flera ord i början av flera meningar eller satser. Figuren är en repetition och heter på latin repetitio (från grekiskans anaphérō, jag upprepar).Den är en av stilfigurerna inom elocutio i Partesmodellen.. Stilfigurer används för att smycka språket och delas in i två huvudgrupper: troper och figurer Stilfiguren epifor, handlar om att AVSLUTA flera efterkommande meningar med samma ordföljd, och är således motsatsen till en anafor. Med rätt val av återkommande ordföljd uppnås genomslagskraftig retorik. Klassikt exempel: - In 1931, ten years ago, Japan invaded Manchukuo - without warning

Epifor - Wikipedi

 1. En användbar stilfigur: Epiforen - Presentationstekni
 2. Epifor - återkommande avslutning, bra avslutning - David JP
 3. En användbar stilfigur: Epiforen - David JP Phillip
 4. Retoriska stilfigurer - Svenska 3 (ALP) - Google Site
 5. EpiFor - Foundatio

MU3 - Retoriska stilmedel 2 Flashcards Quizle

kommunikation Foreign Language Flashcards - Cram

 1. Metafor Wiki Everipedi
 2. Svenska C - kursnavet
 3. Metafor - Wikipedia, den frie encyklopæd
 4. wade figurines eBa
 5. Stilfigur - Wikipedi

Vårt öppna klassrum: Retorik - konsten att tal

 1. Pernilla Pedagog: En blogg för lärande: Uppgift retoriska begrep
 2. Home - EpiWork
 3. EPIX - YouTub

Epix Spher

populär: