Home

Litteracitet skolverket

Inspiration: Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen. Ta del av fem inspirationsexempel på verksamheter där arbetslivet aktivt kopplas till undervisningen och där det motiverar till lärande Skolan ska göra en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper för att sedan kunna placera eleverna i rätt årskurs och undervisningsgrupp. Till stöd för bedömningen finns Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 Material om antirasistiskt arbete i skolan. Skolan har ett uppdrag att förmedla demokratiska värden och mänskliga rättigheterna samt att motarbeta främlingsfientlighet, rasism och extremism Följ Pedagog Stockholm. Följ oss på Facebook För lärare och förskollärare i Stockholms skolor och förskolor.; Följ oss på Youtube Pedagog Stockholm är till för alla pedagoger i Stockholms stad

Komvux svenska för invandrare (sfi) - Skolverket

  1. ority/
  2. Kartläggningsmaterial för nyanlända elever - Skolverket
  3. Att förebygga och bemöta rasism och främlingsfientlighet
  4. Vägledning om arbetet mot kränkande behandling, trakasserier

Tove Skutnabb-Kanga

populär: