Home

Tillgänglighet webbriktlinjer

Sökfunktion för effektivt urval av relevanta riktlinjer. Kombinera fritextsökning med avgränsning efter prioritet, tema mm Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Sökfunktion för riktlinjer - Webbriktlinjer från PT

Jobbar för att inspirera och förbättra kunskapen runt webb och tillgänglighet Funka utvecklar webbplatser med tillgänglighetsgaranti. Alla leveranser uppfyller våra egna riktlinjer för tillgänglighet som bygger på WCAG 1 och 2, ATAG samt e. I Sverige har vi lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom Diskrimineringslagen, Lagen om Offentlig Upphandling och flera andra regelverk

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service - DIGG

  1. Lär dig hur EU:direktivet påverkar webbarbetet Med vår kurs i tillgänglighet för webben lär du dig vad EU:s direktiv innebär, hur det påverkar ditt arbete med.
  2. Sll.se vänder sig till dig som är intresserad av att följa vad som händer i Region Stockholm och aktivt söker information om Region Stockholms verksamheter
  3. På 4 dagar hinner du allt som du hinner på 4 timmar samt Bli bekant med WCAG Den internationella standarden WCAG utgör en grund för lagar om tillgänglighet
  4. Förenklad sammanfattning av EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikatione
  5. Lär dig hur EU:direktivet påverkar webbarbetet Med vår kurs i tillgänglighet för webben lär du dig vad EU:s direktiv innebär, hur det påverkar ditt arbete med.

Start - t12

populär: