Home

Mekaniska hjärtpumpar

Moderna hjärtpumpar ger ökad livskvalitet vid svår hjärtsvikt

Mekaniska hjärtpumpar har utvecklats enormt under de senaste åren. Den nya generationens pumpar är betydligt mindre, operationstiden kortare och risken för komplikationer mycket lägre än. Mekaniska hjärtpumpar hjälper ett skadat hjärta att pumpa blod till hela kroppen. De ersätter inte ett hjärta och ditt eget hjärta kommer att fortsätta att fungera. Mekaniska hjärtpumpar bidrar till att hjälpa den normala funktionen av hjärtat, förlänga livet och ge en förbättrad livskvalitet för personer med svår hjärtsvikt Mekaniska hjärtpumpar har utvecklats enormt under de senaste åren. Den nya generationens pumpar är betydligt mindre, operationstiden kortare och risken för komplikationer mycket lägre än tidigare. Dessutom drar de mycket mindre energi vilket gör att patienterna kan vara ute hela dagen utan att byta batterier, med ökad livskvalitet som. Mekaniska hjärtpumpar används i väntan på hjärttransplantation, vid återhämtning av hjärtfunktionen och som permanent behandling då hjärttransplantation är kontraindicerad. Kort- och långtidsöverlevnaden är god, och implantationsfre­kvensen ökar kontinuerligt i Europa och USA

Hjärtpumpar: Mekaniska anordningar för att hålla människor vid liv medan de väntar på hjärttransplantation, eller för att hjälpa människor som inte kan ha en transplantation. Hjärttransplantation: Kirurgi för hjärtsjukdomar där ingen annan behandling kommer att göra. Väntan på ett givarhjärta kan vara lång clochette et l'expédition féérique streaming film complet Karl Lemström: Mekaniska hjärtpumpar räddar patienter med svår hjärtsvikt, hjärttransplantationer. vallée de mai chau . kielen päällä ruskeaa koulunkäyntiavustaja palkka 2015 Lördag 16.11.13 Spexsits för nuvarande och f.d. spexare i Annexet

Mekaniska hjärtpumpar opereras huvudsakligen in på patienter som är accepterade för hjärttransplantation men är för sjuka för att kunna överleva väntetiden. Detta kal las bridge to. - Hjärtsvikt är en av våra dödligaste folksjukdomar och innebär svårt lidande för de drabbade. Hjärt-Lungfondens anslag ger oss möjlighet att studera om en utökad användning av mekaniska hjärtpumpar kan rädda fler liv, säger Göran Dellgren, sektionschef för Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Needs-led activity-based HTA with support and quality control processes Lennart Jivegård MD, PhD, Senior university lecturer & coworkers at HTA-centrum# Region Västra Götaland Sahlgrenska University Hospital Göteborg, Sweden #Christina Bergh (HTA chief), Lennart Jivegård, Ola Samuelsson, Henrik Sjövall Hjärtpumpar: Dessa mekaniska enheter kan användas för att hålla människor vid liv medan de väntar på ett givarhjärta.Ibland används de istället för en transplantation. Denna enhet kan förlänga livslängden för personer som inte är berättigade till transplantation

effekterna av hjärtpumpar på kroppen, och hur de interagerar i olika scenarion, exempelvis träning eller högt blodtryck. År 2014 blev även Libera tilldelad Marie Curies forskningsanslag för att vidareutveckla arbetet med hybridsimulatorn vid Katholieke Universiteit Leuven Azad Najar, överläkare och innovatör, visar upp den mekaniska hjärtpump han och Gunnar Nihlén (till höger) har utvecklat. Men två förmak och två kammare fungerar den precis likadant som ett biologiskt hjärta. Foto: Jörgen Appelgren Mekanisk hjärtpump. Foto: Jörgen Appelgren Den kapslas.

Hjärtpumpar: Dessa mekaniska enheter kan användas för att hålla människor vid liv medan de väntar på ett givarhjärta. Ibland används de istället för en transplantation. Ibland används de istället för en transplantation problem vid uttaget och mekaniska livslängden visade sig vara begränsad, maximalt c:a 2 år. Exempel olika hjärtpumpar använts vid de olika thoraxk irurgiska klinikerna i Sverige

Patienterna har haft mycket svår hjärtsvikt och läkemedels­behandling har varit otillräcklig. Behovet av organ för hjärt­transplantation är dock större än tillgången. Möjligheten att använda hjärtpumpar för permanent behandling har aktualiserats till följd av att nya typer av pumpar som är betydligt mindre, har utvecklats Ve el perfil de Gayathri Narasimhan en LinkedIn, la mayor red profesional del mundo. Gayathri tiene 5 empleos en su perfil. Ve el perfil completo en LinkedIn y descubre los contactos y empleos de Gayathri en empresas similares Den tekniska utvecklingen av hjärtpumpar har medfört bättre långtidsresultat och användning av hjärtpump ökar internationellt. Mekaniska hjärtpumpar opereras huvudsakligen in på patienter som är accepterade för hjärttransplantation men är för sjuka för att kunna överleva väntetiden. Detta kallas bridge to transplantation

En mekanisk hjärtpump för vänster kammare (LVAD - Left

Karolinska är det sjukhus i Sverige som opererat in flest mekaniska hjärtpumpar under 2018. För patienten Noel Gayle har behandlingen inneburit att hans kondition, sömn och aptit är tillbaka. Samtidigt måste han vänja sig vid ett liv bokstavligen beroende av ström Hjärtsjukdomars samhällskostnader. CMT Rapport 2000:2. Idag anvä nds hjärtpumpar, s k mekaniska hjälphjärtan, Utvecklingen av hjärtpumpar sker dels mot pumpar som helt kan ersätta

hjärtpumpar på universitetet i Swansea under flera år. Hon är en av få i världen som har doktorerat inom blodkemi och inverkan av mekaniska konstruktioner på blodet. Detta är en viktig och strategisk rekrytering vad gäller det regulatoriska arbetet med vår pump en Medical devices, namely, external drainage and monitoring system for lumbar and ventricular cerebrospinal fluid drainage consisting primarily of plastic tubing, a hydrophobic filter, fluid collection chamber, access sites for injection of medication and sampling or cerebrospinal fluid, pressure transducer attachment site utilized for cerebrospinal fluid flow rate and pressure monitorin Det är innovatören och överläkaren Azad Najar på Urologen på Västerås sjukhus som har arbetat i 17 år med att ta fram bättre och säkrare mekaniska hjärtpumpar. Det unika med den senaste hjärtprototypen, som är den nionde i raden, är att denna har två förmak och två kammare, precis som det naturliga hjärtat, en lösning som.

Deras primära arbetsuppgift är att handha och övervaka hjärt-lungmaskiner, vars ändamål är att överta hjärtats och lungornas funktion under hjärtkirurgi. I arbetet ingår även handhavande av mekaniska hjärtpumpar och Extracorporeal membrane oxygenation, ECMO (hjärtlungmaskin) Mekaniska hjärtpumpar kan sättas in på patienter med svår hjärtsvikt och som inte är hjälpta av vanlig medicinsk behandling. Pumpen hjälper hjärtat att pumpa ut blodet i kroppen. Det vanliga är att pumpen används i väntan på att patienten ska få ett nytt hjärta

Läkartidningen - Minimalinvasiv implantation av mekanisk

  1. En studie vid Sahlgrenska universitetsjukhuset ska undersöka hur mekaniska hjärtpumpar kan hjälpa personer med hjärtsvikt. Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till att äldre läggs in på sjukhus. Är sjukdomen kronisk så är bästa behandlingen hjärttransplantation, men brist på donatorer gör att de flesta i stället får äta.
  2. Hjärtsjukdomars samhällskostnader. CMT Rapport 2000:2. Idag anvä nds hjärtpumpar, s k mekaniska hjälphjärtan, Utvecklingen av hjärtpumpar sker dels mot pumpar som helt kan ersätta
  3. På Thoraxoperation bedrivs högspecialiserad kirurgi för patienter med hjärt- kärlsjukdom samt lungsjukdom. På vår enhet utförs även transplantation av hjärta och lungor och implantation av mekaniska hjärtpumpar. Antalet anställda är ungefär 100 medarbetare inom perfusion, anestesi- och operationsspecialiteterna. Vill du veta mer
  4. Kristjan Karason forskar på hjärtsvikt. Forskningen är inriktad på svår hjärtsvikt. Han undersöker vilka personer som har bäst nytta av avancerad terapi i form av mekaniska hjärtpumpar och hjärttransplantation och hur långtidsresultaten efter dessa behandlingar kan optimeras

Patienter med mekaniska hjärtpumpar; Det är ökad risk för mediastinit efter hjärtkirurgi vid kranskärlsoperation och hjärttransplantation jämfört med hjärtklaffskirurgi. Postoperativa riskfaktorer för mediastinit är lång vistelse på intensivvårdsavdelning, postoperativ feber och pacemakerbehov Vi har 14 enkelrum och HIA platser. Här vårdas patienter som behöver utökad övervakning t.ex. i samband med en akut hjärtinfarkt och patienter med avancerad hjärtsjukdom så som hjärtsvikt och allvarliga arytmier. Det är även på HIA som vi vårdar patienter med mekaniska hjärtpumpar Hjärtat behöver hjälp om det är så svårt skadat att det inte kan pumpa så mycket blod som kroppens organ behöver. Berlin Hearts mekaniska hjärtpump gör jobbet och återställer cirkulationen i väntan på återhämtning eller transplantation. I stället för att vara bundna vid sängen. Mekaniska hjärtpumpar till patienter med livshotande hjärtsvikt i samband med akut hjärtinfarkt. Frågeställning (den specificerade frågan) Kan behandling med mekaniska hjärtpumpar minska mortaliteten hos patienter med livshotande hjärtsvikt i samband med akut hjärtinfarkt? Patientnytta (styrkta patientnyttan) Förbättrad överlevnad

Kursen ger kunskaper inom respirations- och cirkulationsfysiologi samt respirations- och cirkulationsfarmakologi, hjärtsvikbehandling fr.a. av svårare grad med specialfarmaka, IABP, ECMO och mekaniska hjärtpumpar (LVAD, RVAD, ExCor) arytmibehandling, pacemaker behandling, enlungsventilation, koagulation och anti-koagulationsbehandling mm. Redogöra översiktligt för principer för olika typer av mekaniska hjärtpumpar (inklusive extracorporeal cirkulation, extracorporeal mekanisk membran oxygenering (ECMO), aortaballongpump och kammarassist). Redogöra för potentiella komplikationer vid användning av mekanisk hjärtpump Samma höst fick tre barn mekaniska hjärtpumpar inoperera-de i Lund. På ett yngre barn lades en EXCOR. Två tonåringar fick en axial pump av typ HeartMate II, vilket för patienten innebar betydligt större mobilitet och möjliggjorde vistelse i hemmet i väntan på hjärttransplantation. Efter detta har me Hans forskning riktar sig mot svår hjärtsvikt. Han undersöker vilka personer som har bäst nytta av avancerad terapi i form av mekaniska hjärtpumpar och hjärttransplantation men också också hur långtidsresultaten efter dessa behandlingar kan optimeras. Oskar Ragnarsson Överläkare, Medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuse • 400 000 kr Kan behandling med mekaniska hjärtpumpar minska mortaliteten hos patienter med livshotande hjärtsvikt i samband med akut hjärtinfarkt. Har du också en teori, ett ämne som din verksamhet vill ha stöd i att utvärdera? Hur går det till att göra ett HTA-projekt? Vi svarar på alla frågor

Akut Hjärtsvikt: Vad Du Behöver Veta (Medical-Diag

Operationer i övre delen av kroppspulsådern (aortakirurgi) samt inläggning av mekaniska hjärtpumpar genomförs också här. Även mindre ingrepp såsom pacemakerinläggning, intern defibrillator, AV-fistlar och thymusoperationer görs Förevisning av pacemaker och mekaniska hjärtpumpar. Möjlighet finns att göra en översiktlig undersökning av hjärtat

varken patientnytta eller kostnader för denna typ av hjärtpumpar. Om planerade utvärderingar visar att den nya tekniken kan påverka patienternas överlevnad och livskvalitet på ett positivt sätt till en rimlig kostnad i förhållande till dagens metoder, kan den nya typen av hjärtpumpar medföra mycket stora konsekvenser för sjukvården Karolinska är det sjukhus i Sverige som opererat in flest mekaniska hjärtpumpar 2018. För patienten Noel Gayle har behandlingen inneburit att hans kondition, sömn och aptit är tillbaka. Samtidigt måste han vänja sig vid ett liv bokstavligen beroende av ström När Beatrice Lundevall från Enköping vid bara 19 års ålder drabbades av en massiv hjärtinfarkt blev mekaniska hjärtpumpar hennes räddning. Nu ett år senare lever hon sedan en tid med ett. 2017 - Göran Dellgren, hjärtkirurg och forskare vid Sahlgrenska institutet fick motta anslaget för sin studie om mekaniska hjärtpumpar kan behandla hjärtsviktspatienter. 2016 - Magnus Sköld, professor i lungmedicin på Karolinska institutet tilldelades anslaget för sitt nationella forskningsprojekt kring lungsjukdomen KOL. Målet är att.

Hjärtkliniken på Karolinska uppmärksammar den Internationella hjärtsviktsdagen den 8 maj och bjuder in till en dag fylld med intressanta föreläsningar och aktiviteter. Besökarna får träffa sjuksköterska, läkare och sjukgymnast. Förevisning av pacemaker och mekaniska hjärtpumpar. 10.30 - 11.50 Framtid och etik kring mekaniska hjärtpumpar Moderatorer: Stefan Thelin, Sten Walther 11.50 - 12.55 Lunch 13.00 - 14.00 Crafoord-föreläsning 2013 Moderator: Anders Holmgren Henning Rud Andersen 14.00 - 15.00 Kaffe i utställningen 15.00 - 17.00 Interventionell kirurgi nu och i framtide

Det volymmässigt största uppdraget är vård vid akuta koronara syndrom men i samarbete med Svikt/Arytmisektionen vårdas även svårt sviktande patienter på avdelningarna där vi har stor erfarenhet av avancerade metoder såsom mekaniska hjärtpumpar (LVAD och BiVAD) a) Mekaniska hjärtpumpar på andra indikationer än kardiogen shock på grund av akut hjärtinfarkt är klinisk praxis och godkänt av sektorsrådet b) Inte vad vi känner till Fråga 14: Patient / etik 14: Vilka är de etiska konsekvenserna av om den nya teknologin används/ej används (Se Vägledning sid ) Ingen egentlig förändring. Thoraxintensiven: På Thoraxintensiven i Solna vårdar vi patienter som genomgått hjärtkirurgi, patienter som drabbats av hjärtstopp och hjärtsviktspatienter med mekaniska hjärtpumpar. Kontakta vårdenhetschef liz.rauhofer@sll.se för mer information

Romme alpin buss örebro - causaudoi

hjärttransplantation och mekaniska hjärtpumpar Per-Olof Hansson Förmaksflimmer: riskfaktorer, trender i förekomst, diagnostik och följdverkningar. Populations- och register- och kliniska studier. Silke Kern Examining the trajectories of neuronal, synaptic degeneration and vascular pathology in preclinical Alzheimer`s diseas På avdelningens HIA-platser bedrivs avancerad sjukvård för mycket svårt patienter med möjlighet till invasiv övervakning och behandling med mekaniska hjärtpumpar. Avdelningen har cirka 100 medarbetare och för närvarande har vi ett delat ledarskap med två vårdenhetschefer

PDGF-receptortyrosinkinasblockerare AG1295 dämpar selektivt mjukcellercelltillväxt in vitro och reducerar dhirani handelsföretagsbildning efter ballongangioplastik hos svin. 210 Jares-Erijman, E. Mekaniska ingenjörer använder nu ändamålsenlig analys för att förutse beteendet hos komplexa strukturer under olika spänningar Hjärttransplantation är en etablerad behandling vid svår hjärtsvikt; årligen genomförs ca 4 000 hjärttransplantationer i världen [3], ca 50 i Sverige. Mekaniska hjärtpumpar har utvecklats snabbt och visats förbättra överlevnaden Här vårdar vi patienter som genomgått hjärtkirurgi, patienter som drabbats av hjärtstopp och hjärtsviktspatienter med mekaniska hjärtpumpar. Liz Rauhofer svarar mer än gärna på frågor om hur arbetet på THIVA ser ut, 076-311 19 54 - Alla hjärtpumpar som finns i dag kräver en kabel som går ut från magen och kopplas till batterier som patienten bär med sig, säger Ulf Kjellman. Flertalet hjärtpumpar på marknaden stöttar bara vänster kammare Sammanlagt har cirka 350 operationer med hjärtpumpar gjorts i Sverige sedan dess och under samma tid har cirka 900 personer blivit hjärttransplanterade. Nästan hälften av alla som får ett nytt hjärta får ett mekaniskt hjälphjärta först. När hjälphjärtat ­opererats in mår de andra organen i kroppen bättre

Medicinsk Access 2019 #1 by Medicinsk access - Issu

Forskning om hjärtpump kan rädda liv Hjärt-Lungfonde

Allt du behöver veta om akut hjärtsvikt 2019 - sv

Patienter med mekaniska hjärtpumpar. Det är ökad risk för mediastinit efter hjärtkirurgi vid kranskärlsoperation och hjärttransplantation jämfört med hjärtklaffskirurgi. Postoperativa riskfaktorer för mediastinit är lång vistelse på intensivvårdsavdelning, postoperativ feber och pacemakerbehov Forskning kan börja med bananflugor och rödbetor. De forskare som idag får nobelpris i medicin började med att studera bananflugor. Forskarna som Hjärt-Lungfonden stödjer studerar bl.a. rödbetsjuice, tarmbakterier och mekaniska hjärtpumpar jordnötssås recept jordnötssmör kokosmjölk Mekaniska hjärtpumpar har utvecklats enormt under de senaste åren. Den nya generationens pumpar är betydligt mindre, operationstiden kortare och risken för komplikationer mycket lägre än tidigare Årets forskningsanslag tilldelas hjärtkirurgen och forskaren Göran Dellgren för hans studie om hur mekaniska hjärtpumpar kan hjälpa landets 250 000.

Höstensprogram: 3 Fredagen330.8.133kl319traditionell3kräftskiva3förSällskapets!medlemmar avec.Sebilaga.!Anmälan.! 3 Torsdagen19.9.13kl318.15månadsmöte!på. Ännu finns inga mekaniska hjälpmedel som långsiktigt fungerar lika bra som äkta vara, vare sig det gäller hjärtan, njurar, levrar, bukspottkörtlar, lungor eller något annat organ. Om ni som är friska inte redan har anmält er till donationsregistret finns goda skäl att göra det nu. Du kan göra det här På Akademiska sjukhuset har hittills ett drygt tjugutal mekaniska hjärtpumpar satts in. Verksamheten drivs av ett multidisciplinärt team med bl a thoraxkirurger, perfusionister, narkosläkare och kardiologer

41 2006:02 ECMO K an behandling med mekaniska hjärtpumpar minska mortaliteten hos patienter med livshotande hjärtsvikt i samband med akut hjärtinfarkt? I den specificerade patientpopulationen skattas vetenskapliga underlaget enl SBU:s kriterier till mellan 3 och otillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna ta in den i rutinsjukvård Ett nytt inloggningssystem, Tap and Go, har införts på Akademiska sjukhuset som ger vårdpersonale kirurgi, talade om mekaniska hjärtpumpar, som tack vare snabb teknisk utveckling kan rädda liv när det riktiga hjärtat behöver akut hjälp att fungera. En revolution för döva Helge Rask-Andersen förklarade hur en revolution pågår vad gäller dövhet och hörselskador. Med hjälp av Cochlea- och hjärnstamsimplantat går det at Se Michael Biberfelds profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Michael har angett 1 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Michaels kontakter och hitta jobb på liknande företag

Mekaniska hjärtpumpar, så kallade left ventricular assist devices, LVAD, används för att hålla patienter vid liv i väntan på hjärttransplantation. Men eftersom det råder brist på. Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) , Område 6 , Kardiologi , HIA 92 - 93 söker en Undersköterska med intresse för kardiologi? Hjärtligt välkommen till oss. i Göteborg för en tillsvidare anställnin När kroppens delar sviker finns det mekaniska och konstgjorda att ta till. I en serie reportage träffade Sveriges Radio Uppland människor som lever eller arbetar med reservdelar i kroppen. I. Patienterna har haft mycket svår hjärtsvikt och läkemedelsbehandling har varit otillräcklig. Behovet av organ för hjärttransplantation är dock större än tillgången. Möjligheten att använda hjärtpumpar för permanent behandling har aktualiserats till följd av att nya typer av pumpar som är betydligt mindre, har utvecklats Get the Left News from Sverige, Latest Left News from Sverige, Trending Left News from Sverige, Current Left News From Sverige on trendingnews.co.in. Grab exclusive coverage on breaking national news, current politics, regional and educational news with trending now, most popular from Sverige

Deras mekaniska hjärta pumpar som ditt eget Ny Tekni

Scandinavian Real Heart har rekryterat Ina Pieper till bolaget. Hon börjar arbeta i augusti. Ina har tidigare arbetat på Universitetet i Swansea och har där under flera år arbetat med forskning vad gäller hjärtpumpar. Hon är en av få i världen som har doktorerat inom blodkemi och inverkan av mekaniska konstruktioner på blodet • Vid akut hjärtsvikt som inte svarar på konventionell behandling kan i vissa fall mekaniska hjärtpumpar övervägas, speciellt aortaballongpump vid kardiogen chock eller svår hjärtsvikt sekundärt till komplicerad hjärtinfarkt. Även ECMO kan övervägas i dessa situationer Emil Johansson, 43, hade ett medfött hjärtfel och blev allt sämre. Till slut fick han två elektriska pumpar inopererade intill hjärtat som tog över hjärtats funktion. Han är först i Sverige med tre hjärtan - sitt eget och två mekaniska - i kroppen. - Det känns fantastiskt, säger. Hjärtpumpar. Dessa mekaniska anordningar kan användas för att hålla människor vid liv medan de väntar på ett givarhjärta. Ibland används de istället för en transplantation. Denna apparat kan förlänga livslängden för personer som inte är berättigade till transplantation

Akut hjärtsvikt: typer, orsaker och symtom 201

Real Heart har under sommaren inlett två forskningssamarbeten med framstående forskare inom hjärtpumpsfältet. Det första är med Dr Katharine Fraser, University of Bath, som är expert på datorsimulering av blodflöden i hjärtpumpar Här kommer jag att beskriva lite mer om hjärtpumpar och ge tips på länkar som handlar om ämnet. För C:s del handlade det om svår hjärtsvikt orsakad av Dilaterad Kardiomyopati. C:s vänsterkammare fungerade bara mellan 10-15 % och inga hjärtmediciner i världen kunde hålla honom vid liv e.. I Solna bedriver vi thoraxintensivvård där vi vårdar patienter som genomgått hjärtkirurgi, patienter som drabbats av hjärtstopp och hjärtsviktspatienter med mekaniska hjärtpumpar. Vi har även ett av Sveriges få centra för skador i hjärnan och ryggmärg där vi vårdar patienter med akuta tillstånd i centrala nervsystem och.

(PDF) Hjärttransplantationer och Reservhjärtan i Sverige

Perikardiet producerar prostaglandiner som anses modulera hjärtreflexer och även tonus av kranskärlen. Men dess huvudsakliga funktion är sannolikt att förhindra akut dilatation av hjärtat och dessutom befrämja den mekaniska interaktionen mellan hjärtrummen Förändringar i hjärtans metabolism under hjärtoperationen då man stoppar hjärtat och blodet syresätts och cirkuleras med hjälp av hjärt-lungmaskin är avgörande i kliniskt sammanhang. Efter ischemin kan hjärtat vara försvagat i sin mekaniska funktion som kallas stunning. I det här avseendet utgör diabetiker en riskgrupp Hjärta, kärl och blodcirkulation. Hjärt-kärlsjukdomar orsakar varje år 17 miljoner dödsfall i världen. Tack vare intensiv forskning har chanserna att överleva hjärt- och kärlsjukdomar ökat kraftigt under de senaste 20 åren sisterande hjärtpumpar är förhål-landevis lågt men vårdtiderna är ofta långa, vilket innebär att om-fattande vårdresurser krävs. För att erbjuda patienterna bättre konti-nuitet och samstämmighet i vård-förloppet har en tvärprofessionell VAD - grupp (ventricular assist device) bildats på SU. Övergripande frågeställninga

Hjärtpump vid kronisk hjärtsvikt - sbu

populär: