Home

Tallprocessionsspinnare

Unga larver går i så kallad gåsmarsch, det vill säga i ett ordnat led.Äldre larver bildar oftast en så kallad svinfylking, en formation som liknar en triangel, med en ledare i spetsen Lepidoptera Mundi species detail page: Notodontidae, Thaumetopoeinae, Thaumetopoea pinivor This page was last edited on 13 July 2018, at 05:37. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Processionsspinnare - Wikipedi

och där på stigen stötte vi för första gången i våra liv på tallprocessionsspinnare i en ca 10 m lång rad. När vi en stund senare satt vid vattenfallet o ch fikade, det där som jag inte har ett enda foto på, strömmade det massor av getter ner för berget Abstract. This chapter presents recent findings on the impact of processionary moths on human and animal health. The data obtained demonstrate that setae can be dispersed kms away from their origin, a fact that explains why some sensitized subjects experience symptoms without a direct contact with larvae

A delightful(hopefully!)mishmash from Greece written by a Swede in Athens. En salig röra från Grekland Jag tror det är tallprocessionsspinnare. Vid Laranjeiras stannade vi och tittade på romerska hus eller rättare sagt en rekonstruktion. Här hade det också varit. Outbreaks of pest species can cause extensive damage to arable crops and to forest production. Some pests also present severe health hazards to humans and animals. A recent outbreak of the Northern pine processionary moth Thaumetopoea pinivora on Gotland, southern Sweden, has caused concern for the welfare of local residents as this species is known to cause itching rashes in most people that. Znaky. Délka předního křídla 1,4-1,7 cm. Velmi podobný bourovčíkovi toulavému, od něhož se liší světle šedým zbarvením a kontrastní kresbou.. Stanoviště. Jak už jméno naznačuje, bourovčík borový létá v borových lesích, na suchých a písčitých půdách (severní Německo)

Giftinformationscentralen skriver att tallprocessionsspinnare och ekprocessionsspinnare är sällsynt förekommande i södra Sverige, framför allt på Gotland. Björkspinnare finns i stort sett i hela Sverige och har hår som kan irritera huden Tallprocessionsspinnare - stort hä på sö Gotland. [Pine proces-sionary moth - large health problem at southern Gotland]. Lä, 106 (30 -31), 1891-1894 tallprocessionsspinnare - Framvingens yttre tvärlinje svagt eller ej tandad. Tvärlinjer mer eller mindre parallella. Bakvinge med diffus mörk linje innanför ytterkanten. Vingspann 24-35 mm..... Thaumetopoea processionea, ekprocessionsspinnare 31. Forewing postmedian fascia more or less dentate. Fasciae not parallel To spray or not to spray: The discursive construction of contested environmental issues in the news media. Tallprocessionsspinnare? Ett stort hälsoproblem på södra Gotland. Läkartidningen. Ett förändrat klimat kan ge möjlighet för skadegörare som normalt inte finns i vårt land att etablera sig här. Exempel på detta är en tallprocessionsspinnare som börjat sprida sig norrut från medelhavsområdet efter flertalet varma vintrar

Lepidoptera Mundi: Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834

Tallprocessionsspinnare (Thaumetopoea pinivora) och ekprocessionsspinnare (Thaumetopoea processionea) kan avge mikroskopiska sylvassa hår. De är sällsynt förekommande i södra Sverige, framför allt på Gotland Tallprocessionsspinnaren finns främst på södra Gotland. Fjärilens larver har små hår som kan orsaka klåda. Säkert har tallprocessionsspinnaren funnits länge på Gotland men på Sudret har den de senaste åren kraftigt ökat i antal och därmed även besvären. Fjärilslarven trivs bäst i gles tallskog och som namnet

Category:Thaumetopoea pinivora - Wikimedia Common

 1. Det är högår för de beryktade tallprocessionsspinnarna i år. För Birgitta Lindvall i Anlundar har problemen med de ludna larverna vars hår ger hudutslag och allergiska reaktioner börjat.
 2. tallprocessionsspinnare, finns i Sverige, främst på syd­ ligaste Gotland, och är tidiga­ re inte studerad från medi­ cinsk synpunkt. Spinnarnas larver frisätter sylvassa mikroskopiska nålar (setae), som sprids på sam­ ma sätt som pollen. Setae fastnar på och tränger in i hud och på slemhinnor, där de framkallar lokal inflamma
 3. Personuppgiftspolicy. Ta del av Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter. I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss

Processionsspinnare omfattar ett flertal arter av nattfjärilar vars larver lever av bland annat tallbarr. De är spridda över hela Europa. Den nordliga varianten, en tallprocessionsspinnare. I Sydeuropa är sydliga arter av tallprocessionsspinnare ett av tallskogens värsta plågoris. Man har i Europa kunnat följa hur insekten har spritt sig norrut i takt med att klimatet har blivit varmare. Den svenska arten finns på Öland och Gotland Den nordligaste ktinda populationen torde vara Up, Hillntis, Killskiir dar 50-talet larver hittades 29.6 (HYDS). Arten verkar ha haft flera mycket goda ir, troligen gynnad av de senaste 6rens varma somrar. Thaumetopoea pinivora, tallprocessionsspinnare. Ett migrerande exemplar: Sm, Vlistervik, Skanvik (EFAS) AbstractThis paper analyses, in southern Gotland, an island located on the southeast coast of Sweden, the political process for handling the outbreak of an insect, the moth, causing human allergic reactions Nattfjärilen tallprocessionsspinnare, Thaumetopoea pinivora, har larver som utvecklar giftiga, mikroskopiska hår som kan orsaka allvarliga allergiska besvär. Larverna lever på tallens barr. En population har funnits på södra Gotland under lång tid, men under senare år har antalet larver ökat explosionsartat

Thaumetopoea - WWW.NIC.FUNET.F

 1. Exempel på detta är tallprocessionsspinnare, Thaumetopea pityocampa, sitkagranlus, Elatobium abietinum och jättebastborre, Dendroctonus micans, som även den angriper sitkagran. Ett flertal.
 2. 3. This paper analyses a case of insect outbreak in a limited geographical area, an outbreak causing human allergic reactions. Through an interview study of key actors in the political process, the considerations and handling of the issue are analysed, including the actors' conceptualizations of the problem and proposed remedies
 3. <br /><div class=MsoNormal><span style=font-family: Courier New, Courier, monospace;>Här har det varit med pioner precis som med trillium, plantorna har under.

Vandringen börjar småputtrigt med en stegvis stigning genom övervägande tallskog. Där stöter vi på larver till tallprocessionsspinnare i sitt sedvanliga lämmeltåg, och håller oss förstås behörigt avstånd till dessa allergispridare. Utöver nästan överblommad gul ginst och väldoftande blommande lavendel syns påfallande mycket.

Synonymer till Thaumetopoea pinivora (Tallprocessionspinnare) Vetenskapliga Traumatocampa pinivora Svenska Tallprocessionsspinnare Här finner du ett urval av mina bilder. Är du intresserad av att köpa högupplösta bilder? Kontakta mig på torbjorn_arvidson@hotmail.com. /Torbjörn Arvidso En art som starkt påminner om tallprocessionsspinnare och som nyligen har påträffats som migrant i Skåne och Danmark. Larven kan orsaka kraftiga inflammationer hos människor och djur och är i Mellaneuropa en välkänd skadegörare på ek Tallprocessionsspinnare förekommer sällsynt från Sk till Ög. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever på tall, förpuppning i marken. Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarte Tallprocessionsspinnare är knappast skräckinjagande, snarare oansenlig och den gör inget väsen av sig. Men bakom detta oskyldiga sken döljer sig ett av Spaniens farligaste djur. Du har kanske sett tallprocessionsspinnarens bon i tallarna, antingen på Mallorca eller på spanska fastlandet. Eller undrat över en lång rad av larver på marken

Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834) - GBI

Information & råd om astma och allergi. Här ger vi information om astma och allergi. Vi ger tips och råd om hur du hanterar din allergi i olika miljöer som till exempel i skolan och på jobbet Nyfikenhet spelade också en roll. Hur gick det till hemma hos andra? Det var likadant med arbetet på Bottarve. Det blev roliga-re att putsa fönster där än hemma En art som starkt påminner om tallprocessionsspinnare och som nyligen har påträffats som migrant i Skåne och Danmark. Larven kan orsaka kraftiga inflammationer hos människor och djur och är i Mellaneuropa en välkänd skadegörare på ek. Vingspann hane 24-31 mm, hona 29-35 mm. Antenner gulbruna med dubbel kamtandning, hos honan med. Antalet tallprocessionsspinnarlarver ökade explosionsartat i början av 2 000-talet och lämnade flera gotlänningar som vistats i områden kring tallar med utslag och klåda. Larverna har tunna hullingförsedda hår som har utvecklats som försvar mot fiender - och avges när larven känner.

Här kan du läsa om hur du gör för att söka vård för en allergisjukdom eller annan överkänslighet, samt hur du går tillväga om du är missnöjd med vården Bekämpning av tallprocessionsspinnare 2006 PM, the Swedish Chemicals Agency, 26 April 2006, registration no. 741-389-06 [Google Scholar]). Furthermore, the spraying would follow a test design and be performed under the guidance of the engaged entomologist Kemikalieinspektionen vill tillåta ett försök att bespruta larverna från tallprocessionsspinnare på Storsudret. I år förväntas den bli vanlig igen, och för två år sedan orsakade.

Larvens hår är giftigt. Personer som vistas i områden med mycket tallprocessionsspinnare får allergiska reaktioner som stark klåda och röda utslag, skriver Min skog/Gotland Tallprocessionsspinnare. Ett stort hälsoproblem på södra Gotland. Läkartidningen 106: 1891 - 94. , [Google Scholar]). In spring 2008, the stakeholders repeated their demands for spraying, to restrict a possible outbreak in summer 2008. The municipality decided not to spray

Med ögon känsliga för blått: Fullt medveten om riskerna

Datum: 2018-03-16 16:01:53 Namn: Bullen Meddelande: Så är det hög tid att gratta igen. Hornuggla (den dykande) är i en särklass för sig själv, dessutom väldans bra bilder på Jordugglan Tallprocessionsspinnare har förutom på Storsudret hittats i Grötlingbo, Näs, Eksta, När och Östergarn, men bara i mindre mängder. Runt Östersjön finns den på Bornholm, i Litauen, längs polska kusten och i nordöstra Tyskland. Sedan länge är den ett problem i delar av Spanien De kan de ut som röda fläckar och kan effekterna kan pågå under en längre tid. I våra trakter bör man undvika kontakt med Äpplerödgumpen, Euproctis chrysorrhea och lövskogsnunna, Lymantria dispar, som vissa år kan vara vanligt förekommande. Även tallprocessionsspinnare, Thaumetopoea pinivora, har dessa giftiga hår

En kväll när solen gick ner fick jag för mig att gå ut på en promenad mot Haubjärgar. Egentligen är det lite fånigt att gå ut just i solnedgången eftersom den ändå inte når den här sidan av ön

Krönika: Mallorcas farliga djur! Mallorcanytt: Människor

För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Jan Grimlund (mp) besvarade interpellation av Solveig Artsman (m) om åtgärder angående bekämpning av tallprocessionsspinnare på södra Gotland. Solveig Artsman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Torsten Gislestam (c) och Pär Stenegärd (c)

Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834) Fauna Europae

 1. Pinjelarverna borde vara släkt med vår svenska tallprocessionsspinnare, som också kan orsaka klåda när den håriga larven släpper sina hår. Robin Eriksson
 2. Enligt den behöriga myndigheten var åtgärden nödvändig för att skydda människors och djurs hälsa, eftersom larver av tallprocessionsspinnare kan orsaka allvarliga hälsoproblem för människor och djur. Håren som larverna avger orsakar en typ av dermatit med symptom som hud-, ögon- och luftvägsbesvär och allergiska reaktioner
 3. Fjärilar Lepidoptera OBS! Familjer OBS! Detta är en lista över fjärilar som hittills har påträffats i Sverige. Sammanställd av Bert Gustafsson och Tobias Malm , som även tar emot uppgifter om nya arter som påträffas i landet samt övriga synpunkter på listan
 4. Ser ut att röra sig om tallprocessionsspinnare. Dessa kastar vassa små hår/taggar omkring sig, mycket hudretande, giftiga och allergena
 5. En fjärilslarv av arten tallprocessionsspinnare plågar invånarna i delar av Vamlingbo på södra Gotland. Larvens hår orsakar allergiska besvär och den senaste veckan har ett 50-tal patienter.

Mäntykulkurinirkko - Wikipedi

 1. dre båtspinnare Parasemia plantaginis Liten igelkottspinnare Grammia qvenseli 1:a svenska namnförslag Endromidae Endromis versicolora Skäckspinnare Sälgfotsläpare/Brun.
 2. Den hitintills milda vintern har gjort att den giftiga Tallprocessionsspinnarna redan har börjat ta sig ner från sina bomullsliknande kokonger som man kan se hängandes i de spanska tallarna. Larverna häckar högt upp i träden och tar sig sedan ner i längs trädstammen i led som kan bli flera.
 3. Svenskt: tallprocessionsspinnare; Delvisa synonymer (pro parte) Information saknas. Felanvändningar (auct.) Information saknas. Taxonomisk hierarki (klassificering
 4. a tankar, eller vad man ska kalla det, till ett tillfälle då jag försökte bibringa
 5. dre utveck-lad. Några av arterna lever på barrväxter, andra på ekar Quercus spp. och andra lövträd
 6. Öster om myren finns det vissa år gott om fjärilen tallprocessionsspinnare, vars ökända larver är täckta av små hårsom kan orsaka kraftiga allergiska besvär. I själva myren växer halvgräset ag som genom tiderna använts till taktäckning på gårdarnas ekonomibyggnader, bland annat ladugården vid Bottarve i Vamlingbo

Glädjekällans Trädgårdsblogg: Tillsammans med goda vänner i

 1. del, och speciellt för
 2. Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet. Genom regeringsbeslut den 30 juni 2005 gavs en särskild utredare i uppdrag att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar och de regionala och lokala konsekvenserna av dessa förändringar samt bedöma kostnader för skador som klimatförändringarna kan ge upphov till
 3. dre skala. De kommer på långa led, klättrar upp i tallarna och äter upp allt tills det bara är en död stam kvar

Medical and Veterinary Impact of the Urticating Processionary

4 Konsekvenser av klimatförändringar och extrema väderhändelser SOU 2007:60 Känsliga klimatfaktorer och inträffade extremhändelser De klimatfaktorer som i första hand påverkar vägnäten är nederbörd, höga flöden, isbeläggning, temperatur, havsnivå och vind På Gotland finns det en koloni med tallprocessionsspinnare. Larverna gör skada på tall och utgör en allergirisk för människan. Man har befarat att ett större utbrott kan vara under uppseglande, men Cecilia Ronnås konstaterar i sitt doktorsarbete vid SLU att spridningen till nya områden är begränsad och därför är risken liten för.

Greek Salad - a blog from Greece!: Back in town

Det kan vara knepigt att se många av de fascinerande varelser som det myllrar av i vår värld! De är antingen för små, eller så lever de där du inte kan se dem. Ändå är de färggranna, uppfinningsrika, insiktsfulla och kanske till och med farliga Viist är det en tallprocessionsspinnare (familjen Thaumetopoea). Inte problem för enbart hästar, se denna länk från Läkartidningen Läkartidningen - Tallprocessionsspinnare - stort hälsoproblem på södra Gotland +1p till dig, se facitbild aak Gotland invaderas och plågas av tallprocessionsspinnare. Hur påverkas människan av denna insekt? Samtal med Göran Holm medicinsk expert 06.38 Www2.ekol.slu.se rapport: Globalt Alexa rank : # 66,927,Alexa ranking i Sweden är # 1,374 Denna webbplats primära IP-adress är 130.238.98.133,Dess server i Sweden. CINEBOX En del av Swedish Film AB Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60 info@cinebox.se • www.cinebox.s

Husbilen Ellen: Megaliter mm

Acer Iconia W3. Phablet con sistema operativo Windows OS, display da 8.10 pollici per una risoluzione di 1280 x 800 pixel pari ad un rapporto di 187 Pixel per pollice (PPI) På Gotland finns det en koloni med tallprocessionsspinnare. Larverna gör skada på tall och utgör en allergirisk för människan. Man har befarat att ett större utbrott kan vara under. Tallprocessionsspinnare Thaumetopoea pityocampa Utseende. Fjärilen har gräddfärgade framvingar med bruna markeringar och vita bakvingar. Larverna är orangebruna. 1 SE NATUREN i MIKROSKOPET Observationshandbok INLEDNING Mikroskopets historia sida Så här ser en cell ut sida Mikroskopet sida 3 Bakterier och blågröna alger sida 9 3 Urdjur och alger sida 0 4 Sporer sida 5 Pollen sida 6 Lavar sida 3 7 Insekter sida 3 8 Spindeldjur: kvalster, spindlar och skorpioner sida 5 9 Fibrer, hårstrån, päls och fjädrar sida 5 0 Damm och sand sida 6 Kristaller.

Tidsperiod för den första anlagda avloppsledningen i städer och samhällen uppdelat på olika storleksklasser, SKTF 1952. Inom samhällena fortsatte utbyggnaden gradvis och allt fler bebyggda tomter försågs med avloppsledningar Tommy Lindberg skrev Tallprocessionsspinnare, Thaumetopoea pinivora kan, åtminstone på Gotland, förekomma i sådana mängder att det utgör problem för allmänheten. Jag har hört talas om fall med andnöd som utan vård kunde gått illa Tallprocessionsspinnare 2006:1 Athenaskolan fagar i Hörsne 2006:2 Försvaret föröder naturen Almsjukan har nått Gotland Martinsson Jesper Bekämpning av tallprocessionsspinnare Pollinering med finesser Tummetott Livrädda Östersjön Boktips Flyktingkällan - smultronställe Bungetäkten - några reflektioner 2006:3 Algblomma till. Thaumetopoea pinivora Tallprocessionsspinnare Foto: Patrik Hall Foto: Raimo Neergaard Foto: Magnus Unger Foto: Magnus Unger Foto: Magnus Unger Calliteara pudibunda Bokspinnare Foto: Monika Sunhede Foto: Michael Lantz Foto: Anneli Kihl Foto: Anders Helander Foto: Ivan Kruys Calliteara abietis Granharfotspinnar .ekol.slu.se,sewebtools,Hitta recensioner och betyg för .ekol.slu.s

Population ecology at the range edge - Epsilon Open Archiv

Jag gjorde en fräsch och god kycklingsallad med ceasardressing häromdagen. Dressingen gjorde jag så som Jamie Oliver gör sin dressing, dvs utan äggula Källa: Andréasson et al, 2007b och bilaga B 14; Bergström et al, 2006b. Skredfrekvensen väntas öka i de områden som redan i dag har höga risker, västra Götaland och västra Svealand, samt längs större delen av ostkusten Det stod i tidningen häromdagen att gotlänningar har börjat sälja sina hus och flytta p.ga. invasionen av tallprocessionsspinnare (heter de så?) som har invaderat södra Gotland och orsakar klåda och allergi när de tappar sina gifthår som yr iväg med vinden. Så de kan allt ställa till det de små larverna med! ----

populär: